Pretraga za:

Logotip ili logo može da bude simbol, oznaka, naziv ili ilustracija koja predstavlja određenu organizaciju, proizvod ili samu ideju. Logo je, na kraju,  vizuelna reprezentacija i identifikacija pomoću koje klijenti ili korisnici sa lakoćom prepoznaju vaš brend. 
Sigurno niste čuli da postoji barem 7 tipova logotipa: Monogran, Slovni logotip, Slikovni simbol, Apstraktni logo, Maskota, Amblem i kombinacija navedenih.

015-idea
006-stationery

Proces kreiranja i dizajniranja izgleda logotipa naziva se logo dizajn. Tu se već snalazimo kao riba u vodi. Bilo da želite novi logotip ili da prepravite tj. redizajnirate stari, možete nam se obratiti. Naravno, ukoliko ste i neodlučni šta sa logotipom, opet nam se možete javiti. Cilj je da kroz što manje revizija dođemo do rešenja koje će zadovoljiti sve vaše potrebe za kvalitetnim logo rešenjem. Na kraju, od nas dobijate više vrsta fajlova vašeg logo rešenja pogodnih za razne vidove reklame i oglašavanja.

Bitno je da naglasimo i šta logo nije, npr. logo nije vaš vizuelni identitet, logo je samo jedan deo mnogo veće slike koju vaše usluge i/ili proizvodi predstavljaju. Dalje, logo vam sam po sebi ne mora doneti uspeh – uspeh donosi kvalitet vaših usluga ili proizvoda kao i sam kodeks koji  vaša firma poštuje. I naravno, pomenuli smo brend, logo nije vaš brend! Logo je samo deo brenda, a najbitniji delovi jednog brenda su kvalitet i reputacija.

031-list

Logo rešenja iz naše radionice su moderna, precizna, prilagođena su trendovima i prvenstveno - zaista privlače pažnju.