kDizajn

Koliko samo problema može da napravi ne stručna priprema za štampu. Ne mislimo ovde na štampu sa vašeg računara i štampača već na profesionalnu štampariju. Dizajn i priprema za štampanje idu u paru kada se radi o dizajniranju proizvoda koji se dobijaju štampanjem. Zbog korišćenja raznih mašina i boja u štamparijama, ista priprema može da izgleda skroz drugačije ištampana u dve štamparije. Zato je ovde bitno imati iskustva i sa štamparijama da bi krajnji proizvod bio 100% dobar.

U savremenoj, elektronskoj pripremi za štampu obavezno se mora obratiti pažnja na fajl format, paletu boja i crnu, format štampanog dokumenta, kvalitet slika, pretvaranje teksta u krive, itd. Spisku ovde nije kraj,ali je samo navedeno nekoliko osnovnih stvari da stvorite sliku kako ovo nije „samo“ stvar. Ukoliko dizajner ne odradi dobro boje u spektru, raster, prelaze, prepuste, i naravno ne složi sam dokument po određenim pravilima, od dobre štampe nema ništa.

Vaše flajere, brošure, vizit karte, memorandume, fascikle i druge štampane proizvode po vašem izboru, pripremićemo po svim zahtevima štamparija sa kojima sarađujemo. Bitno je naglasiti, takođe, da je na papiru nemoguće ostvariti svetlinu kao na monitoru računara i da će se štampani proizvod donekle razlikovati u odnosu na onaj sa ekrana. U zavisnosti od prizvoda, štamparija će iste štampati u tehnikama u kojima se dobija najbolji kvalitet, bilo da je u pitanju ofset, sito, tampon ili digitalna štampa.

Priprema za štampu i štampa - sve na jednom mestu!